Härnedan hittar ni våra manualer:

TM-9000

TM-9000 & TM-9000 TK
TM-9000 texttelefon

Plattor

TM-Touch för iPad & TM-Touch TK för iPad
Lathund för TM-TouchSV för iPad
Snabbguide för TM-TouchSV för iPad
Tera Touch tilläggsmanual för iPad

TM-Touch för Android & TM-Touch TK för Android plattor
Lathund för TM-TouchSV för Android plattor

Mobil

TM-Mobile för iPhone
Lathund för TM-MobileSV för iPhone
Tera Mobile tilläggsmanual för iPhone

TM-Mobile för Android mobiler
Lathund för TM-MobileSV för Android mobiler

PC

TM-PC för Windows & TM-PC TK för Windows
Lathund för TM-PC för Windows

För mer information hänvisar vi er till T-Meetings hemsida.


Copyright 2011-2019 - Europea i Malmö AB